Studio Trójwymiar

Projekt budynku gastronomicznego:

Projekt elewacji i otoczenia budynku Agencji Nieruchomości Rolnych:

Projekt elewacji domu jednorodzinnego w Ełku: